Dňa 15. decembra 2020 sme uskutočnili interaktívny workshop v rámci priority Občiansky aktivizmus. Lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., v ňom poukázal na nevyhnutnosť hľadať a nachádzať spoločné platformy na spájanie komunít a navrhovať občianske aktivity v regióne. Účastníci workshopu získali nové poznatky a zručnosti na prácu s rôznymi komunitami, zaoberali sa rolou lídra v regióne, precvičili si postupy kreovania a využívania komunitných platforiem a na základe prípadovej štúdie v skupinách pripravovali programy v oblasti občianskeho vzdelávania. Workshop svojím obsahom i formou zaujal a podčiarkol význam formálnych i neformálnych lídrov pre rozvoj komunít v regiónoch.
Na workshope sa zúčastnilo 14 osôb.