Metodický materiál charakterizuje dobrovoľníctvo, jeho kľúčové pojmy, ale najmä ukazuje postupy ako zapájať dobrovoľníkov do činnosti organizácií v oblasti kultúry. Snahou je usmerňovať prácu dobrovoľníkov a vo väčšej miere a lepšie využívať dobrovoľnícku činnosť v kultúrnych organizáciách. Publikácia obsahuje zoznam literatúry k dobrovoľníctvu a databázu neziskových subjektov v oblasti kultúry, ktoré využívajú služby dobrovoľníkov.

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry pdf