V tejto metodickej príručke sa môžete oboznámiť s riadením s ohľadom na vek, konkrétne s demografickými východiskami problému, špecifikami riadenia starších pracovníkov, ich pracovnou schopnosťou, úrovňami a piliermi age managementu. Modulovo orientované texty vám na konkrétnych príkladoch ukážu, ako postupovať pri práci s klientmi v poradenstve a vo vzdelávaní. Príručka obsahuje veľa príkladov z praxe, taktiež úlohy a cvičenia.

Age management – pdf