Zborník príspevkov z kolokvia venovaného 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra zdôrazňuje aktuálnosť jeho duchovného, národného, kultúrneho, politického i štátneho programu a odkazu dnešku.

Rok Ľudovíta Štúra a osveta pdf