Preskočiť na obsah

Verejná mienka

Verejná mienka (história, teória, výskum)(história, teória, výskum)
Autori: Karol Čukan, Ľudovít Šrámek
Vydala: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-495-2
počet strán: 180
rok 2013

Dvaja dlhoroční vedeckí pracovníci (sociológovia Národného osvetového centra) sa rozhodli vypracovať vedeckú monografiu k problematike teórie verejnej  mienky (Karol Čukan), histórie jej výskumu na Slovensku a k aktuálnym otázkam výskumu (Ľudovít Šrámek).
Práca vyšla v októbri 2013, vydala ju Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, oponentmi boli doc. Mgr. Peter Juza, CSc. a doc. PhDr. Oľga Plávková, PhD. V práci sú využívané skúsenosti autorov z dlhoročnej praxe vo výskume verejnej mienky, osobitne vo výskume kultúry médií a osvety. Publikácia upozorňuje (v statiach Ľ. Šrámka) na výrazný prínos Národného osvetového centra k rozvoju slovenského sociologického výskumu a skúmania verejnej mienky a je príspevkom k pripomenutiu si 60. výročia založenia Osvetového ústavu ako pracoviska, na ktorom sa revitalizoval v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sociologický výskum a výskum verejnej mienky na Slovensku.