Preskočiť na obsah

Verejná mienka

Verejná mienka (história, teória, výskum)(história, teória, výskum)
Autori: Karol Čukan, Ľudovít Šrámek
Vydala: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-495-2
počet strán: 180
rok 2013

Dvaja dlhoroční vedeckí pracovníci (sociológovia Národného osvetového centra) sa rozhodli vypracovať vedeckú monografiu k problematike teórie verejnej  mienky (Karol Čukan), histórie jej výskumu na Slovensku a k aktuálnym otázkam výskumu (Ľudovít Šrámek).
Práca vyšla v októbri 2013, vydala ju Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, oponentmi boli doc. Mgr. Peter Juza, CSc. a doc. PhDr. Oľga Plávková, PhD. V práci sú využívané skúsenosti autorov z dlhoročnej praxe vo výskume verejnej mienky, osobitne vo výskume kultúry médií a osvety. Publikácia upozorňuje (v statiach Ľ. Šrámka) na výrazný prínos Národného osvetového centra k rozvoju slovenského sociologického výskumu a skúmania verejnej mienky a je príspevkom k pripomenutiu si 60. výročia založenia Osvetového ústavu ako pracoviska, na ktorom sa revitalizoval v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sociologický výskum a výskum verejnej mienky na Slovensku.

Prehľad publikácií

Termín: Názov:
TermínPodujatie
07.12.13 Podpora kultúry z verejných rozpočtov územných jednotiek SR v novom tisícročí (prokultúrna orientácia a prokultúrna efektívnosť na 1 obyvateľa)
01.06.12 Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane)
01.06.12 Voľný čas stredoškolákov 2011
07.10.11 Premeny v podpore kultúry z verejných zdrojov v členských krajinách Rady Európy na prelome storočí
08.09.11 Scénická žatva 2011 - prieskum publika
27.07.11 Folklórny festival Východná 2011 - prieskum publika
11.07.11 Hviezdoslavov Kubín 2011 - prieskum publika
01.09.10 Scénická žatva 2010 - prieskum publika
23.07.10 Folklórny festival Východná 2010 – prieskum publika
14.07.10 Hviezdoslavov Kubín 2010 – prieskum publika
01.12.09 Súkromné výdavky domácností na kultúru
20.11.09 Voľný čas stredoškolákov, ich postoj k extrémizmu a skúsenosti s látkovými závislosťami - záverečná práca z výskumu
01.08.09 Scénická žatva 2009 - prieskum publika
01.07.09 Folklórny festival Východná 2009 - prieskum publika
04.05.09 Európa – interkultúrny priestor
04.05.09 Socio-kultúrny kontext masovej komunikácie
20.04.09 Hviezdoslavov Kubín 2009 - prieskum publika
01.03.09 Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR - správa z výskumu za rok 2008
01.12.08 Vzťah obyvateľov SR k literatúre
20.10.08 Hviezdoslavov Kubín 2008 - prieskum publika
20.10.08 Scénická žatva 2008 - prieskum publika
20.07.08 Folklórny festival Východná 2008 - prieskum publika
01.04.08 Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru
01.01.08 Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR - správa z výskumu za rok 2007
01.10.07 Hviezdoslavov Kubín 2007 - prieskum publika