Úvod » Aktuality » Publikácia Festival festivalov

Publikácia Festival festivalov

Publikácia Festival festivalov
Národné osvetové centrum vydalo publikáciu k 100. výročiu festivalu ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu Scénická žatva a jej predchodcov.

Publikácia Festival festivalov autora Jakuba Molnára a autoriek Martiny Mašlárovej a Jaroslavy Čajkovej vznikla pri príležitosti 100. výročia slovenských ochotníckych festivalov. Je vzácna hodnotou prvovýskumu, pretože tematicky je zameraná na zmapovanie dosiaľ nereflektovanej dominantnej vetvy slovenskej festivalovej tradície. Tá sa začala v Martine v roku 1923 ako celoslovenské divadelné závody a po istých spoločensko-politických turbulenciách sa do Martina vrátila v roku 1970 už s novým menom Scénická žatva a pokračuje dodnes.

Slovné spojenie „festival festivalov“ používali a používajú samotní organizátori a organizátorky, ochotníci a ochotníčky i publikum pýšiace sa touto špecifickou časťou divadelnej kultúry. Nejde o prázdne zveličenie, ale o pomenovanie jedinečného úkazu, keď sa vrcholné ochotnícke fórum stávalo (a stáva!) impulzom pre desiatky profesionálnych tvorcov a tvorkýň, stovky ochotníckych súborov (do päťdesiatych rokov 20. storočia tiež nazývaných krúžkami), tisícky absolventov a absolventiek vzdelávacích kurzov atď.

Hlavnú líniu publikácie predstavuje deväť teatrologických kapitol vo forme štúdií o festivalovej minulosti, ktoré sú popretkávané osobnými spomienkami organizátorov či ochotníkov. Príspevky sú za sebou radené z chronologického hľadiska a reflektujú významné organizačné míľniky festivalu, súťažné inscenácie či kľúčové osobnosti, no nechýbajú ani úsmevné historky či zákulisné udalosti.

Druhú líniu publikácie tvoria desiatky fotografií, skeny plagátov, bulletinov, historických dokumentov či štatistických údajov. Tento kombinovaný princíp umožňuje autorovi a autorkám zachytiť dynamickú a neoddeliteľnú koexistenciu viacerých vývinových línií festivalu a zároveň načrtáva súvislosti, ktoré zaraďujú slovenské ochotnícke festivaly do širšieho európskeho kontextu.

Vizuálne bohatú publikáciu dopĺňa záverečná príloha v podobe kompletného zoznamu všetkých víťazných kolektívov, krátke životopisy kľúčových organizátorov a organizátoriek, ako aj rozsiahly poznámkový aparát.

Tento článok bol zverejnený 20. 12. 2022 a naposledy aktualizovaný 7. 2. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.