Úvod » Aktuality » Krst zbierky piesní Voláme vás!

Krst zbierky piesní Voláme vás!

Národné osvetové centrum vydalo unikátnu zbierku piesní pre deti Voláme vás! Autorom je významný hudobný skladateľ a pedagóg prof. Belo Felix.

Prof. Belo Felix, PhD., venoval podstatnú časť svojho života tvorbe pre deti. Piesne pre detské spevácke zbory v zbierke Voláme vás! vznikali postupne od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Zbierka zahŕňa 48 skladieb, každá z nich obsahuje klavírny sprievod s akordickými značkami pre zbormajstrov (klaviristov), ktorí uprednostňujú tvorbu vlastného sprievodu. Všetky skladby sú komponované na texty slovenských a českých autorov (Edo Drienko, Mária Ďuríčková, Daniel Hevier, Milan Rúfus, Jiří Žáček a ďalší). Obsahuje skladby s rôznymi úrovňami náročnosti od jednohlasu cez dvojhlas až po zložitejší päťhlas. Niektoré skladby sú obohatené aj o ďalšie hudobné nástroje, napríklad triangel, rolničky, kazoo, flautu aj o využitie schopností členov speváckeho telesa prostredníctvom tlesku, recitácie, rozhovoru, prípadne malého „divadelného predstavenia“.

Zbierka piesní bola slávnostne uvedená do života na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2022 na galakoncerte v Prievidzi. „Sprevádzala ma vskutku dlhým obdobím usilovnej práce a jej uvedenie do života je pre mňa akousi satisfakciou za to všetko, čo bolo potrebné zrealizovať, aby sa teraz mohla dostať do vašich rúk. Pevne verím, že sa stane radostnou ,povinnou výbavou‘ detských speváckych zborov na Slovensku,“ povedal odborný pracovník pre hudbu a spev NOC Mgr. art. Michal Stahl, ktorý je zároveň editorom publikácie.

Generálny riaditeľ NOC Erik Kriššák symbolicky vydláždil štart ojedinelej publikácii za prítomnosti prof. Bela Felixa a osobností zborového hnutia: prof. MgA. Blanky Juhaňákovej, ArtD., Mgr. art. et MgA. Oľgy Bystrianskej, PaedDr. Alfonza Poliaka, PhD., Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD., Dariny Andučič-Tóthovej, DiS. art., Ing. Jána Glosa, Mgr. art. Veroniky Veverkovej Stachurovej, Anežky Balušinskej, DiS. art., doc. Mgr. art. Pavla Tužinského, ArtD.

Prof. Belo Felix s generálnym riaditeľom NOC

Tento článok bol zverejnený 23. 5. 2022 a naposledy aktualizovaný 28. 10. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.