Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » Zmeny v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020

Zmeny v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2020

Celoštátna postupová súťaž Hviezdoslavov Kubín 2020 bude z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 pokračovať v obmedzenom režime.

1. V celom systéme súťaže sa rušia kategórie umeleckého prednesu detí:

I. kategória: žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 7 – 10 rokov,
II. kategória: žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl a prímy (1. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 10 – 12 rokov,
III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov.

2. Pokračujú kategórie umeleckého prednesu mládeže, dospelých a kategórie kolektívov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola):

IV. kategória: žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane,
V. kategória: študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov,
I. kategória: detské recitačné kolektívy a divadlá poézie do 15 rokov,
II. kategória: divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých nad 15 rokov.

3. Termín celoštátneho kola pre vyššie uvedené kategórie sa mení na 27. – 28. októbra 2020 v Dolnom Kubíne.

4. Krajské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 30. septembra 2020. O konkrétnych termínoch budú prihlásených účastníkov informovať priamo organizátori jednotlivých kôl súťaží.

5. Okresné a regionálne kolá je potrebné uskutočniť po dohode s organizátorom vyššieho kola v takom termíne, aby bola nadväznosť na regionálne, resp. krajské kolo zachovaná. O konkrétnych termínoch budú prihlásených účastníkov informovať priamo organizátori jednotlivých kôl súťaží.

V prípade otázok kontaktujte odborného pracovníka Národného osvetového centra pre umelecký prednes Mgr. art. Mateja Struhára – matej.struhar@nocka.sk, +421 2 204 71 249.

Tento článok bol zverejnený 1. 4. 2020 a naposledy aktualizovaný 6. 10. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.