Vzhľadom na momentálnu situáciu a aj na upravené pracovné hodiny podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa upravujú úradné hodiny podateľne NOC:

pracovný deň od 9:00 do 12:00

Za účelom koordinácie obmedzení a opatrení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky proti šíreniu koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky, vás prosíme pri komunikácii s NOC o využívanie elektronickej pošty: nocka@nocka.sk

Prosíme vás o obmedzenie fyzickej dokumentácie na minimum.