Úvod » Aktuality » Za Annou Noskovou

Za Annou Noskovou

Do histórie Hviezdoslavovho Kubína sa zapisuje aj Anna Nosková z Dolného Kubína, ktorá v týchto dňoch skončila svoje pozemské poslanie. V organizovaní tohto podujatia pôsobila od 60. rokov minulého storočia. Keď sa v roku 1984 stala riaditeľkou vrcholného kultúrneho zariadenia v Dolnom Kubíne, dnes Mestského kultúrneho strediska, prevzala s ním aj zodpovednosť za organizáciu Hviezdoslavovho Kubína. Pod jej vedením tím pracovníčok a pracovníkov pripravoval pre účastníkov ubytovanie, podmienky na prezentáciu účastníkov, propagáciu, finančné operácie. Vždy bola pohostinná, starostlivá a dbala na to, aby sa všetci účastníci na tomto podujatí cítili dobre, príjemne, v čistom a esteticky pripravenom prostredí, či to bolo ešte v Zmeškalovom dome alebo neskôr v novo postavenom Mestskom kultúrnom stredisku. Z jej iniciatívy vytvoril už tiež nebohý martinský výtvarník Peter Matis konštrukciu s tapisériou slávnej brány poézie, ktorou chcel prechádzať každý recitátor, a výtvarný vizuál Hviezdoslavovho Kubína k jeho 35. a nasledujúcim ročníkom.

Anka Nosková bola vždy zodpovednou spolupracovníčkou a partnerkou Osvetového ústavu a Národného osvetového centra v 80. rokoch kultúrnej prosperity, ale aj neskôr v 90. rokoch, keď dochádzalo k rôznym spoločensko-kultúrnym zmenám a bývalé hodnoty vrátane Hviezdoslavovho Kubína bolo treba chrániť a obhajovať. V tejto funkcii pôsobila až do roku 2002, keď odišla do dôchodku. Aj potom sa venovala archivovaniu Hviezdoslavovho Kubína pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, kde možno aj vďaka jej práci študovať históriu tohto podujatia.


Česť jej pamiatke!

TEXT: Jaroslava Čajková

FOTO: Michal Lašut, 60. ročník Hviezdoslavovho Kubína, 2014, Annu Noskovú zo spomienok spovedá Egon Tomajko

Tento článok bol zverejnený 11. 8. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.