Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Výsledky celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI 2022

Výsledky celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI 2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI 2022 sa konala v dňoch 1. – 3. 7. 2022 v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši a v amfiteátri obce Východná v rámci 67. ročníka Folklórneho festivalu Východná 2022.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia z verejných zdrojov podporeného Fondom na podporu umenia je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Organizátorom súťaže je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

V súťaži sa predstavilo 400 detí z 11 kolektívov, ktoré hodnotila päťčlenná odborná porota. Predsedníčkou poroty bola etnochoreologička, tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD., členmi poroty boli etnomuzikologička doc. Jana Ambrózová, PhD., etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Miroslava Palanová a tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka. Porota v zmysle propozícií súťažiacim udelila špeciálne ceny a víťazovi udelila titul laureáta.

Trojdňové podujatie sa začínalo v piatok na Folklórnom festivale Východná 2022, kde sa najúspešnejšie detské folklórne súbory odprezentovali na pódiu Malej scény v programe pod názvom Eniki beniki 2022. V rámci sobotného programu sa súťažné kolektívy presunuli do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, kde dopoludnia prebiehali zvukové, svetelné a priestorové skúšky a popoludní sa uskutočnila samotná súťažná prehliadka. V nedeľu dopoludnia sa odborná porota stretla s pedagógmi a vedúcimi súťažných kolektívov a na rozborovom seminári svojimi pripomienkami a konštruktívnymi radami zhodnotila jednotlivé súťažné čísla. Zároveň boli súťažiacim udelené diplomy za účasť a špeciálne ocenenia. Laureát súťaže bol vyhlásený a odprezentovaný v rámci galaprogramu Folklórneho festivalu Východná.

Súťažiace kolektívy:

DFS Bambuchy (Gemerská Poloma), DFS Csali (Šamorín), DFS Hajovček (Strečno), DFS Kis Ilosvai (Veľká Ida), DFS Kis Rakonca (Fiľakovo), DFS Kopaničiarik (Myjava), DFS Letnička (Poprad), DFS Magdalénka (Modra), DFS Malý Vtáčnik (Prievidza), DFS Sílešánek (Vinodol), DFS Tancovadlo (Piešťany)

Výsledky súťaže

Špeciálne ceny:

DFS Malý Vtáčnik (Prievidza) – špeciálna cena ľudovej hudbe detského folklórneho súboru za vynikajúci interpretačný prejav

DFS Tancovadlo (Piešťany) – špeciálna cena za aktuálnu reflexiu súčasnosti prostredníctvom tradičnej kultúry

DFS Hajovček (Strečno) – špeciálna cena za spracovanie originálneho materiálu hier a obyčají

DFS Kopaničiarik (Myjava) – špeciálna cena za štýlovo presvedčivú tanečnú interpretáciu

DFS Csali (Šamorín) – špeciálna cena za vynikajúce spracovanie a prezentáciu tradičného materiálu

DFS Magdalénka (Modra) – špeciálna cena za originálny námet

DFS Bambuchy (Gemerská Poloma) – špeciálna cena za etnograficky verný a originálny prístup k detskému interpretovi

Laureát súťaže:

DFS Csali (Šamorín)

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tento článok bol zverejnený 10. 8. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.