Vydali sme druhé číslo odborného časopisu Sociálna prevencia. Nájdete v ňom pätnásť príspevkov renomovaných odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, ktoré sú zaujímavým čítaním o rizikovom správaní a sociálnopatologických javoch nielen pre odborníkov, ale aj pre verejnosť. Hlavnou témou čísla je mediálne formovanie nového „homo consumerica“, chorobné zadlžovanie alebo patologické hráčstvo a iné závislosti.