Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » Výsledky výberu účastníkov 65. Hviezdoslavovho Kubína

Výsledky výberu účastníkov 65. Hviezdoslavovho Kubína

Programová rada 65. Hviezdoslavovho Kubína sa stretla 16. mája 2019 v Bratislave a z najlepších súťažiacich na krajských prehliadkach vybrala recitátorov osobitne v prednese poézie a prózy z piatich vekových kategórií a recitačné kolektívy s divadlami poézie z dvoch vekových kategórií.
Ich mená, miesta a repertoár nájdete v jednotlivých prílohách.

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória poézia

IV. kategória próza

V. kategória

Kolektívy deti

Kolektívy mládež a dospelí

65. Hviezdoslavov Kubín – celoštátna súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých sa uskutoční v dňoch 19. – 22. júna 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom. Odborným garantom celej súťaže je Národné osvetové centrum.

Tento článok bol zverejnený 20. 5. 2019 a naposledy aktualizovaný 22. 5. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.