Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Zlatá priadka 2019 – Mesto Šaľa bude patriť deťom

Zlatá priadka 2019 – Mesto Šaľa bude patriť deťom

Na 48. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2019 bude v dňoch 22. – 25. mája 2019 súťažiť 14 detských divadelných súborov s najúspešnejšími inscenáciami.

Zlatá priadka 2019 je ojedinelý projekt pre deti a mládež na Slovensku. Cez krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo od marca do apríla vyše 70 súborov, približne s tisíckou detí. Ich vystúpenia sledovalo vyše 3-tisíc divákov a hodnotilo 20 odborných porotcov. Na ôsmich krajských prehliadkach sa stretli súbory, v ktorých sa divadlo hrané deťmi už roky realizuje na vysokej úrovni, aj tie, ktoré ešte len začínajú. Niektoré sa prezentovali autorskými inscenáciami, ale objavili sa aj tradičné rozprávkové motívy i adaptácie literárnych či filmových predlôh.

V Šali 22. až 25. mája na deti z účinkujúcich divadelných súborov čaká bohatý divadelný program, ktorého súčasťou budú nielen predstavenia, ale aj tvorivé dielne. Pre vedúcich a režisérov súborov, seminaristov a lektorov sú určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ako aj workshop divadelnej scénografie pod vedením Ing. arch. Mgr. art. Michala Lošonského, ArtD.

Pred Domom kultúry budú deťmi maľované veľkorozmerné pútače pozývajúce na Zlatú priadku. Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrajú festivalovú zvučku a budú spolumoderovať celý priebeh súťaže a prehliadky. Deti z Fóra Zlatej priadky (žiaci základných škôl v Šali) navrhnú Cenu detskej poroty. Festivalový denník Zlatej priadky – Listy detskej Tálie uverejňuje každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj hodnotenia detí z Fóra Zlatej priadky a návštevníkov súťaže a prehliadky. Videoreportáže z každého dňa Zlatej priadky budú zverejnené na facebookovej stránke: Zlatá priadka – Šaľa.

Detskej dramatickej tvorivosti sa deti so svojimi pedagógmi a režisérmi venujú v základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času, osvetových strediskách, domoch kultúry i občianskych združeniach. Súťaž Zlatá priadka 2019 vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.

Pozvánka a program

Kontakty:
Alexandra Štefková
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
Tel.: +421 2 204 71 264, e-mail: nocka@nocka.sk
www.nocka.sk

Roman Hatala
Mesto Šaľa – Mestské kultúrne stredisko, SNP 16, 927 00 Šaľa
Tel.: 031 770 40 51, e-mail: hatala@sala.sk
www.msks.sala.sk

Tento článok bol zverejnený 20. 5. 2019 a naposledy aktualizovaný 20. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.