Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín » Hviezdoslavov Kubín našiel svoju „tvár“

Hviezdoslavov Kubín našiel svoju „tvár“

Na súťaži Vizuálna identita Hviezdoslavovho Kubína sa zúčastnili študenti z ateliéru Identita na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU pod vedením Mgr. art. Ondreja Gavaldu a prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Víťazkou sa stala Laura Morovská.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršie a najprestížnejšie podujatie v umeleckom prednese na Slovensku, ktoré poznajú rodičia aj všetky deti na základných školách. Zámerom Národného osvetového centra bolo zjednotiť jeho roztrieštenú vizuálnu komunikáciu naprieč celým Slovenskom, preto pripravilo súťaž pre desať študentov z ateliéru Identita na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU, ktorí pracujú pod vedením Mgr. art. Ondreja Gavaldu a prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Úlohou študentov bolo vytvoriť jednotnú vizuálnu komunikáciu podujatiu, ktoré vzniklo pred 67 rokmi.

„Na Hviezdoslavovom Kubíne sa zúčastňujú prevažne mladí ľudia, preto sa zdalo logické, aby jeho vizuálnu identitu vytvorili mladí grafickí dizajnéri. Nakoniec, tvoria ju aj pre svoju generáciu a majú najlepší prehľad o aktuálnej vizuálnej kultúre rôznych podujatí,“ vysvetlil zámer súťaže Ondrej Gavalda z VŠVU. Dobrá vizuálna identita totiž dokáže zarezonovať v spoločnosti, vzbudiť záujem o podujatie zo strany účastníkov, ale i návštevníkov a kvalitné grafické spracovanie propagačných materiálov podporí profesionálnu úroveň a kvalitu podujatia, ktorú si Hviezdoslavov Kubín bezpochyby už roky udržiava.

Komisiu zloženú z odborníkov VŠVU, odborných pracovníkov NOC, riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, grafického dizajnéra z praxe a odborníkov na umelecký prednes nakoniec najviac oslovila víťazná práca Laury Morovskej. Na druhom mieste sa umiestnil návrh Bernadett Erdélyiovej a na treťom práca Miriam Polacsek.

Všetky návrhy, ktorými sa študenti zapojili do súťaže Vizuálna identita Hviezdoslavovho Kubína, budú prezentované na výstave v budove NOC, ktorá priblíži vizuálnu podobu súťaže Hviezdoslavov Kubín v minulosti i súčasnosti. Výstava vznikne pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava, poprednej a zásadnej osobnosti slovenskej literatúry i samotnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a zároveň pri príležitosti osláv Roka slovenského dizajnu 2021.

 

Tento článok bol zverejnený 22. 2. 2021 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.