Marián Veselský
*17.6.1945 Uľanka +22.2.2021 Bratislava

V pondelok 22. februára 2021 nás vo veku nedožitých 76. rokov opustil folklorista, muzikant a bývalý pracovník Národného osvetového centra Marián Veselský. Pôsobil v rôznych sférach folklórneho hnutia na Slovensku. Ako muzikant a upravovateľ ľudových piesní spolupracoval s mnohými umeleckými telesami a folklórnymi kolektívmi (Lúčnica, Gymnik, Ekonóm a ďalšie).

V sedemdesiatych rokoch pôsobil ako externý spolupracovník redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde bol autorom cyklu Hrajú a spievajú amatérske folklórne súbory. V priebehu niekoľkých rokov bol viackrát členom programovej rady a autorom viacerých programov folklórneho festivalu Východná, ale aj iných podujatí ako napr. MFF Myjava a Podpolianske slávnosti v Detve.

V rokoch 1993 – 1994 pôsobil ako vedecko-technický pracovník Národopisného ústavu SAV. Neskôr v období rokov 1994 – 2006 pracoval v Národnom osvetovom centre na pozícii odborný pracovník pre hudobný folklór a dokumentáciu a v rokoch 2002 – 2004 ako riaditeľ V-klubu. Počas svojho pôsobenia organizačne zastrešoval aj tvorivú dielňu Primášikovia a spolupracoval na edičnej činnosti pripravovanej encyklopédie slovenského folklorizmu.

Česť jeho pamiatke.