Úvod » Aktuality » Nová Cena ministerky kultúry SR spája doterajšie ocenenia

Nová Cena ministerky kultúry SR spája doterajšie ocenenia

defaultný zástupný obrázok, modrý podklad

Zvýšiť kredibilitu cien udeľovaných ministerstvom kultúry a ministerkou je zámerom novej Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky. Nahrádza doterajších päť ocenení ministerstva v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva. Konkrétne spája dve ceny a tri súťaže, Cenu ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia a Cenu Andreja Kmeťa, Múzeum a galériu roka, Knižnicu roka ako aj Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Samostatnou naďalej ostáva celoslovenská súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix.

Po prvý raz sa Ceny ministerky kultúry SR udelia na budúci rok na prelome leta a jesene. Písomné nominácie na laureátov sa môžu posielať v troch kategóriách:

  1. cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra. vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),
  2. cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),
  3. cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenením vyzdvihuje výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2020 podať ministerstvu písomne na predpísanom formulári a podľa štatútu ceny. Podrobnosti sú zverejnené v dvoch výzvach na predkladanie návrhov:

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry s termínom predkladania do 20. marca 2021

a

Výzva na predkladanie prihlášok do nominačného procesu výberu nominantov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti s termínom predkladania do 20. februára 2021 za oblasť kultúrno-osvetových zariadení a do 28. februára 2021 za oblasť múzeí, galérií a knižníc.

Zdroj: Tlačová správa MK SR

Tento článok bol zverejnený 22. 12. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.