Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave.

Informácie k výberovému konaniu