NAIVA BRATISLAVA 2019 je 2. ročník medzinárodnej výstavy insitnej tvorby, ktorej sa môžete zúčastniť aj VY!! Ak ste insitným výtvarníkom, neváhajte a zapojte sa. Uzávierka prihlášok je 15. 6. 2019. Všetky dôležité informácie a podmienky účasti nájdete na stránke https://www.naivabratislava.sk/