Aj v tomto roku Národné osvetové centrum spolupracovalo s O.Z. Romano kher na výtvarno-literárnej súťaži detí Coloriskeri luma – Farebný svet.

11. ročník súťaže zakončíme vo štvrtok 13. júna 2019 slávnostným vyhlasovaním výsledkov a otvorením výstavy v Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Výsledky a galéria ocenených prác.