Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Voľný čas – príležitosť pre rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania

Voľný čas – príležitosť pre rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania

Zborník zo seminára Voľný čas – príležitosť pre rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania  zdôrazňuje význam tvorivosti vo voľnom čase a poukazuje na jeho potenciál v rozvoji kreativity a inovačných prístupov predovšetkým prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti a celoživotného vzdelávania.  Príspevky autorov – odborníkov v oblasti andragogiky, kulturológie a kultúrno-osvetovej činnosti – predstavujú fenomén voľného času z rôznych hľadísk s cieľom umožniť širší pohľad na danú problematiku, upozorniť na nové dimenzie, ktoré tvorivosť vo voľnom čase prináša aj prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít a poskytnúť čitateľom impulzy na ich vlastnú kreativitu v oblasti, v ktorej pracujú.

 

Zostavila: Svetlana Chomová
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2009
ISBN 978-80-7121-313-0

Cena: 12 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.