Úvod » Vzdelávanie » Umelecké vzdelávanie » V krásnej záhrade Jána Hollého

V krásnej záhrade Jána Hollého

Rok 2019 je rokom 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava a zároveň 170. výročím úmrtia Jána Hollého.
Hoci písal svoju poéziu jazykom bernolákovskej slovenčiny, ktorú si národ neosvojil, jeho poézia je veľkolepá témami, obrazmi, monumentálnosťou a zvukovosťou. Zaslúži si, aby sme ju poznali nielen z faktografických učebníc, ale aj jej štúdia a interpretácie.

Organizátor
Národné osvetové centrum

Termín
20. – 22. 9. 2019

Miesto
Dobrá Voda, penzión Skalka

Predbežný program

20. 9. 2019, piatok
14.00 – 16.30 príchod, ubytovanie, štúdium literatúry, individuálna príprava
17.00 − 19.00 Specific poézie Jána Hollého (prednáška) –
20.00 – 21.30 Skúmanie hexametra a jeho nácvik, počúvanie ukážok prednesov

21. 9. 2019 sobota
8.30 – 12.00 Rozbor/interpretácia obsahu, témy, jazyka a verša selanky
13.00 – 16.00 Návšteva pamätnej izby a cintorína/ov
16.00 – 19.00 Výrazová interpretácia selanky
20.00 – 22.00 Večer (pri ohni) spojený s čítaním (prednesom) vybraných básní

22. 9. 2019 nedeľa
8.30 – 9.30 Elegické distichon v tvorbe J. Hollého
10.00 – 12.30 Spoločná interpretácia básne spojená so záverečným vystúpením

Kontakt: Mgr. Jaroslava Čajková, 02/20471 249, jaroslava.cajkova@nocka.sk

Prihláška

Tento článok bol zverejnený 14. 8. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.