Úvod » Vzdelávanie » Umelecké vzdelávanie » Tvorivá dielňa k interpretácii poézie Jána Hollého

Tvorivá dielňa k interpretácii poézie Jána Hollého

V roku 170. výročia úmrtia najväčšieho básnika bernolákovskej slovenčiny pripravuje Národné osvetové centrum tvorivú dielňu k prednesu poézie Jána Hollého, ktorej cieľom je prehĺbiť poznanie jeho tvorby a podnietiť pokusy o jej interpretáciu. Záujemcovia o tvorivú účasť sa môžu prihlasovať do 25. augusta 2019 zaslaním vyplnenej prihlášky. Viac informácií v prílohe.

V krásnej záhrade Jána Hollého – Informačný leták

V krásnej záhrade Jána Hollého – Prihláška

Tento článok bol zverejnený 12. 8. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.