Úvod » Vzdelávanie » Umelecké vzdelávanie » Od slova k prednesu

Od slova k prednesu

Webinár vznikol na festivale TVOR•BA 2½ a je určený pre všetkých, ktorých zaujíma práca s umeleckým slovom.

Teoreticko-praktická diskusia, ktorej súčasťou bude rozhovor medzi Renatou Jurčovou a úspešnou recitátorkou Veronikou Mészárosovou, má cieľ motivovať hlbšie sa zamýšľať pri svojej práci na prednese. Online seminár bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta, a pohľad na to, v čom spočíva novodobá – experimentálna interpretácia umeleckého textu. Súčasťou budú aj recitačné ukážky.

Lektorka:

Mgr. art. Renata Jurčová momentálne študuje na VŠMU odbor dramaturgia na magisterskom stupni. Je režisérka, herečka v Teáter Komika a pedagogička Literárno – dramatického odboru na ZUŠ v Leviciach. Je tiež niekoľkonásobnou víťazkou Hviezdoslavovho Kubína ako interpretka, aj ako režisérka divadla poézie. Pôsobí ako lektorka workshopov zameraných na recitáciu po celom Slovensku.

Literatúra a zdroje:

  • Frigyes Karinthy – Milujem zvieratá, prel. Alfréd Engelman
  • Gregory Corso – Človek, prel. Marián Andričík
  • Vasco Popa – Vráť mi moje handričky, prel. Ján Ondruš
  • Fridrich Nietze – Ohnivé znamenia, prel. Ján Štrasser

Tento článok bol zverejnený 26. 2. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.