Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Občianske obrady a slávnosti v miestnej a regionálnej kultúre

Občianske obrady a slávnosti v miestnej a regionálnej kultúre

Cieľom publikácie je podporiť a skvalitniť občianske obrady a slávnosti a pomôcť ich realizácii. Materiál prezentuje históriu a súčasnosť zborov pre občianske záležitosti, podiel kultúrno-osvetových zariadení na rozvoji ich činnosti, profiláciu obradov a slávností, využitie pamätnej knihy pri ich realizácii a pod. Podstatná časť metodického materiálu je venovaná príhovorom predstaviteľov samospráv na občianskych obradoch a slávnostiach (uzavretie manželstva, uvítanie dieťaťa do života, pohreb – posledná rozlúčka, slávnosť ku Dňu matiek, životné jubileum, slávnostné prijatie pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste a pod.). Prílohu tvorí adresár Krajských rád Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR. Materiál bol spracovaný v spolupráci s ÚR Združenia ZPOZ Človek – človeku a je určený realizátorom občianskych obradov a slávností, predstaviteľom samosprávy a všetkým, ktorí majú snahu rozvíjať kultúrny a spoločenský život obcí a miest prostredníctvom slávnostných okamihov a tvorbou nových občianskych obradov a slávností.

 

PDF publikácia Občianske obrady a slávnosti v miestnej a regionálnej kulrúre [201 kB]

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 26. 2. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.