Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa skutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Súčasťou podujatia je tiež nesúťažná prezentácia nositeľov tanečných tradícií. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

TANEČNÁ DIELŇA K POVINNÝM TANCOM SÚŤAŽE ŠAFFOVA OSTROHA 2020

Milí priatelia, tanečníci, folkloristi, v mene Centra tradičnej kultúry v Myjave vás pozývame na Tanečnú dielňu k tancom starobapská z ...
Zobraziť

ŠAFFOVA OSTROHA 2019

Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 sa konala v dňoch 24. - 26 ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2018 – výsledková listina

VÝSLEDKY 26. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY SÓLISTOV TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI ŠAFFOVA OSTROHA 2018 Kategória D - interpreti ľudového tanca ...
Zobraziť

Propozície na rok 2020

Šaffova ostroha 2020 propozície

Príloha č. 1 Šaffova ostroha – protokol

Príloha č. 2 Šaffova ostroha – hodnotiaca správa

Príloha č. 3 Šaffova ostroha – odporúčaný zoznam porotcov

Pramenný materiál k súťažnej kategórii A (tanečníci a tanečníčky interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií) – povinná časť:

Pozn.: Ďalší pramenný materiál bude v priebehu mesiaca február zverejnený na aktualizovanej stránke: https://www.folklornamapa.sk/

 

Propozície na rok 2019

Šaffova ostroha 2019_propozície

Príloha č. 1_Šaffova ostroha_protokol

Príloha č. 2_Šaffova ostroha_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Šaffova ostroha_odporúčaný zoznam porotcov

Šaffova ostroha – termíny krajských súťaží

 

Celoštátna postupová súťaž Šaffova ostroha je v roku 2020 zrušená.

 

Prihlásenie na Šaffova ostroha 2020

 

Neboli nájdené žiadne články.