Úvod » Aktuality » Šaffova ostroha 2023 – výsledková listina

Šaffova ostroha 2023 – výsledková listina

Šaffova ostroha 2023
Súťažná prehliadka sa koná každoročne a zúčastňujú sa na nej výhercovia krajských kôl z celého Slovenska a taktiež nositelia tanečných tradícií.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTRHOVA 2023 sa konala 26. – 28. mája v priestoroch domu kultúry a amfiteátra v Dlhom Klčove, teda v rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Súťažná prehliadka sa koná každoročne a zúčastňujú sa na nej výhercovia krajských kôl z celého Slovenska a taktiež nositelia tanečných tradícií.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia z verejných zdrojov podporeného Fondom na podporu umenia je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Organizátormi súťaže sú obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Súťaž bola v zmysle propozícií rozdelená do piatich kategórií: A (tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností, ktorá má i povinnú časť). V kategórii A tanečné páry a ženy sólistky ako povinný tanec interpretovali skakanu zo Šarišského Jastrabia, sólisti muži sa predstavili s mužským cifrovaním zo Ždiaru. Kategória B (tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu), C (interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 12 rokov) a D (interpreti ľudového tanca od 13 do 16 rokov). V kategórii D tanečné páry a sólisti ako povinný tanec interpretovali kozipoľku z Pliešoviec. Poslednou bola kategória N (nositelia tanečných tradícií, prehliadková kategória bez vekového obmedzenia).

Slávnostné otvorenie tohto ročníka sa začalo v piatok večer, a to otvorením výstavy venovanej životu a dielu významnej osobnosti folklórneho hnutia – Štefanovi Tóthovi. Autorkou je etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. Zároveň dom kultúry v Dlhom Klčove zdobila aj výstava Bc. Zuzany Líškovej, ktorá prezentovala výrobky z vlastnej dielne pod názvom linoKROJKY. Po otvorení výstav nasledoval večerný program, kde sa predstavili domáce kolektívy FS Rovina a DFS Rovinka z Dlhého Klčova. Piatkový večer zavŕšila tanečná skupina Partia s inscenáciou Chýr letel krajom.

Sobotné doobedie  bolo venované zvukovým a priestorovým skúškam. Okrem toho súťažiaci a návštevníci podujatia mohli navštíviť remeselnú uličku a novinkou v tomto roku bola aj prezentácia tradičnej kuchyne.

Samotná súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci sa začala v sobotu v popoludňajších hodinách. V tomto roku sa predstavilo 46 sólistov tanečníkov. Hodnotila ich štvorčlenná porota. V kategóriách A a B bol predsedom poroty etnológ a tanečný pedagóg Mgr. Alfréd LINCKE. Členmi poroty boli tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Katarína GALBIČKOVÁ, etnochoreologička, tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Lenka KONEČNÁ, ArtD., tanečný pedagóg Mgr. art. Balázs BOGDAN, ArtD., a tanečný pedagóg Norbert BUSAI.

V kategóriách C a D bola predsedníčkou poroty etnochoreologička, tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Agáta KRAUSOVÁ, ArtD. Členmi poroty boli tanečná pedagogička Mgr. art. Dana SMOLIGOVÁ, tanečný pedagóg Mgr. art. Balázs BOGDAN, tanečný pedagóg Norbert BUSAI a tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír ONDEJKA.

Po súťaži si diváci vychutnali koncert kapely NOGABAND a jej hostí, neskôr už tradične nasledovala tanečná zábava.

V nedeľu sa odborná porota stretla so súťažiacimi a tanečnými pedagógmi detských súťažiacich na rozborovom seminári a svojimi konštruktívnymi radami a pripomienkami aj v individuálnom hodnotení prispela k neustálemu zvyšovaniu kvality interpretácie ľudového tanca. Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný Galaprogram, ktorého súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov Šaffovej ostrohy 2023, ale aj vzácne predstavenie nositeľov tanečných tradícií a folklórneho súboru Rovina. Za organizáciu i odborné vedenie súťaže patrí všetkým veľká vďaka.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2023

KATEGÓRIA C

Strieborné pásmo

Filip Dávidek a Tamara Vavrušová (na dva kroki a frišká z Mníchovej Lehoty)
Samuel Kriško a Ema Siváková (hrozená, verbunk a čardáš z myjavských kopaníc)
Eliška Vnenčáková a Diana Očkaiková (šikovná z Liptovských Sliačov)
Jakub Javorský (Hajduk z Oľšavice) Alex Mosný a Alžbeta Konečná (sotyš, verbunk a uklekaný z myjavských opaníc)

Zlaté pásmo

Matej Červeňan a Radka Režná (na dva kroki a frišká z Mníchovej Lehoty)

KATEGÓRIA D

Strieborné pásmo

Zsombor Szakál (Vasvári verbunk)
Ondrej Bugarovič a Aneta Pekárová (starobapská a slovenčina z myjavských kopaníc)
Viktor Illés (Sallai verbunk)

Zlaté pásmo

Šimon Goda a Nelly Samková (čardáš a verbunk zo Zámutova)
Andrej Ďurajka (Višňovského verbunk zo Zámutova)
Jozef Beňo a Lucia Balajová (lašunk, čardáš a sellácka z Trenčianskej Turnej a okolia)
Šimon Orgoník a Kristína Konečná (starobapská a slovenčina z Myjavy)

Špeciálne ceny

Andrej Ďurajka (Višňovského verbunk zo Zámutova) – cena za štýlovú interpretáciu
Šimon Goda a Nelly Samková (čardáš a verbunk zo Zámutova) – cena za presvedčivý interpretačný prejav
Jozef Beňo a Lucia Balajová (lašunk, čardáš a sellácka z Trenčianskej Turnej a okolia) – cena za presvedčivý interpretačný prejav
Šimon Orgoník a Kristína Konečná (starobapská a slovenčina z Myjavy) – cena za presvedčivý interpretačný prejav

KATEGÓRIA B

Bronzové pásmo

Alexander Krajčír a Kristína Polachová (krepčení a slovenská zo Záhoria)
Damián Behun a Adriána Burdová (verbunk a čardáš z Kamenice nad Cirochou)

Strieborné pásmo

Martin Sedláček a Andrea Bieliková (lašunk, frišká a sellácka zo Soblahova a Mníchovej Lehoty)

Zlaté pásmo

Andrej Pilácik a Paulína Piláciková (lašung, dupák a starosvecký krútivý tanec z Javorníkov)
Šimon Šváb a Michaela Švábová (ceperka a do huri z Raslavíc)

Špeciálne ceny

Šimon Šváb a Michaela Švábová (ceperka a do huri z Raslavíc) – cena za presvedčivý interpretačný prejav

KATEGÓRIA A

Strieborné pásmo

Juraj Kollár (sólový mužský tanec z Kamenice nad Cirochou)
Matúš Pollák a Natália Petóczová (tancovaná, skákaná a dribna z Kamienky)
Samuel Šelesták (cigánsky tanec z Petrovian)

Zlaté pásmo

Mikuláš Szabó a Angelika Remiášová (pomalý a rýchly čardáš zo Silickej Brezovej)
Peter Gecelovský a Michaela Baštáková (čardáš zo Silice)
Matúš Urban a Eliška Tomášová (čardáš na dva kroky a frišký z Horných Pršian)
Štefan Hanzely a Mária Šidlovská (kruta a čardáš z Margecian)
Jozef Marko a Lucia Kováčová (verbunk, starobabská a uklakovaný z Turej Lúky)

Špeciálne ceny

Peter Gecelovský a Michaela Baštáková (čardáš zo Silice) – cena za vynikajúci tanečný prejav
Štefan Hanzely a Mária Šidlovská (kruta a čardáš z Margecian) – cena za vynikajúci tanečný prejav

LAUREÁT súťaže

Mikuláš Szabó a Angelika Remiášová (pomalý a rýchly čardáš zo Silickej Brezovej)

Tento článok bol zverejnený 8. 6. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.