Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

TVORIVÁ DIELŇA 65. HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Na 65. Hviezdoslavovom Kubíne môžete získať poznatky a skúsenosti aj v tvorivej dielni Elišky Sadílekovej, zameranej na výskum a analýzu ...
Zobraziť

Hviezdoslavov Kubín na rádiu Devín

Na pódiu Hviezdoslavovho Kubína vystúpia nielen súťažiaci, ale aj porotcovia, ktorí budú nielen spomínať, ale aj recitovať. Úryvky z podujatia ...
Zobraziť

Celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 66. Hviezdoslavov Kubín 2020

Celoštátne kolo súťaže sa pre IV. a V. kategóriu jednotlivcov a obe kategórie kolektívov uskutoční 27. – 28. októbra 2020 v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží (Krajské, regionálne a okresné súťaže)

 

 

Celoštátne kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína 2020

Miesto konania
Dolný Kubín
Dátum konania
27. – 28. októbra 2020
Vyhlasovateľ a odborný garant
Národné osvetové centrum
Zodpovedná osoba
Mgr. art. Matej Struhár
Kontakt
matej.struhar@nocka.sk
02 / 204 71 249
Organizačný garant
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Zodpovedná osoba
Mgr. Jana Grešová
Kontakt
riaditel@msksdk.sk
043 / 586 22 69

 

Neboli nájdené žiadne články.