Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Hviezdoslavov Kubín 2018 – hodnotenie

Hviezdoslavov Kubín 2018 - hodnotenie detský prednes Hviezdoslavov Kubín 2018 - hodnotenie prednes dospelých Hviezdoslavov Kubín 2018 - hodnotenie súbory ...
Zobraziť

Hviezdoslavov Kubín 2018 – výsledky

Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky 1.kategória Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky 2.kategória Hviezdoslavov Kubín 2018 - výsledky 3.kategória Hviezdoslavov Kubín ...
Zobraziť

Hviezdoslavov Kubín 2018 – protokoly

Hviezdoslavov Kubín 2018 - protokoly ...
Zobraziť

2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22. –25. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Celoštátne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína 2022

Miesto konania: Dolný Kubín

Dátum konania: 22. – 25. jún 2022

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová

Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249

Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Zodpovedná osoba: Naďa Dudášová

Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Neboli nájdené žiadne články.