Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Publikácia Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej kultúre

Publikácia Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej kultúre

Publikáciu Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej kultúre vydalo NOC so zámerom rozšíriť vzdelávanie pracovníkov v oblasti kultúry o nový obsahovo-tematický celok – kultúrne dedičstvo. Publikácia prináša príspevky pracovníkov akademických, výskumných, národných a pamäťových inštitúcií, ktorí poukazujú na bohatstvo hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a zdôrazňujú nevyhnutnosť jeho ochrany, zveľaďovania a sprístupňovania. Zámerom je informovať o úlohách a poslaní jednotlivých subjektov v danej oblasti a zároveň sprevádzať účastníkov kurzu, čitateľov, resp. záujemcov o danú problematiku, nabádať ich, aby sa pokúsili vytvárať vlastné projekty, modely, výstupy a rozvíjať tak kultúru a spoločenský život v miestnych a regionálnych podmienkach. Prílohu publikácie tvorí prehľad legislatívnych noriem vzťahujúcich sa k danej téme.
Publikácia je určená účastníkom plánovaného dištančného vzdelávania NOC, pracovníkom v oblasti kultúry, záujemcom o miestnu a regionálnu kultúru i širšej odbornej verejnosti.

CHOMOVÁ, S., SLUŠNÁ, Z. 2014. Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej kultúre. Bratislava, NOC.

96 s.

ISBN 978-80-7121-348-2

Cena: 6,- €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.