Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Publikácia Rok Ľudovíta Štúra a osveta

Publikácia Rok Ľudovíta Štúra a osveta

(Zborník z kolokvia uskutočneného pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra)

Zámerom zborníka je prostredníctvom autorských príspevkov osobností z akademických, výskumných, kultúrnych a osvetových inštitúcií sprostredkovať najnovšie poznatky i netradičné pohľady na osobnosť a dielo tohto slovenského velikána. Publikácia predstavuje štátnopolitické a národohospodárske koncepcie Ľudovíta Štúra, idey národnej a osobnej slobody v poézii štúrovcov a ich osvetový program, zároveň predstavuje odkaz Ľudovíta Štúra v oblasti národných a kresťanských tradícií a kultúry a osvety. Predmetný edičný titul NOC je určený predovšetkým do regionálnych osvetových stredísk a ďalším kultúrnym inštitúciám.

 

Holečko, M. a kol. 2015.

Rok Ľudovíta Štúra a osveta. Bratislava, NOC.

122s.

ISBN 987-80-7121-349-9

Cena: 0,–€

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.