Publikácia predstavuje kulturologický pohľad na aspekty a najnovšie trendy súčasnej kultúry, vrátane miestnej a regionálnej. Prezentuje kultúru ako živú súčasť spoločenských aktivít, charakterizuje jej zložky, systémy a význam, mapuje kultúrne vzorce, nové kultúrne prejavy a špecifiká kultúry na miestnej úrovni. Zároveň opisuje rozvoj kultúrnej infraštruktúry, kultúrnych tradícií, kultúrneho dedičstva, kreativity, kultúrneho priemyslu (kultúrnych tovarov a služieb) ako faktory určujúce ďalší rozvoj kultúry a spoločenského života v miestnych a regionálnych podmienkach.

Tento edičný titul bol pripravovaný ako študijný materiál pre vzdelávacie aktivity NOC a je určený predovšetkým účastníkom prezenčného i dištančného vzdelávania, pracovníkom v oblasti kultúry, záujemcom o miestnu a regionálnu kultúru, ale i študentom humanitných odborov a širšej odbornej i laickej verejnosti.

Autorka: PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
Vydalo: NOC, Bratislava 2013
ISBN: 978-80-7121-341-3
Počet strán: 124

Cena: 7,- €