Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Aspekty a trendy súčasnej kultúry

Aspekty a trendy súčasnej kultúry

Publikácia predstavuje kulturologický pohľad na aspekty a najnovšie trendy súčasnej kultúry, vrátane miestnej a regionálnej. Prezentuje kultúru ako živú súčasť spoločenských aktivít, charakterizuje jej zložky, systémy a význam, mapuje kultúrne vzorce, nové kultúrne prejavy a špecifiká kultúry na miestnej úrovni. Zároveň opisuje rozvoj kultúrnej infraštruktúry, kultúrnych tradícií, kultúrneho dedičstva, kreativity, kultúrneho priemyslu (kultúrnych tovarov a služieb) ako faktory určujúce ďalší rozvoj kultúry a spoločenského života v miestnych a regionálnych podmienkach.

Tento edičný titul bol pripravovaný ako študijný materiál pre vzdelávacie aktivity NOC a je určený predovšetkým účastníkom prezenčného i dištančného vzdelávania, pracovníkom v oblasti kultúry, záujemcom o miestnu a regionálnu kultúru, ale i študentom humanitných odborov a širšej odbornej i laickej verejnosti.

Autorka: PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
Vydalo: NOC, Bratislava 2013
ISBN: 978-80-7121-341-3
Počet strán: 124

Cena: 7,- €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.