Sociálna prevencia 2/2022

Časopis Sociálna prevencia 2022/2
Nové číslo je zamerané na duševné zdravie.

Časopis Sociálna prevencia akcentuje tému duševného zdravia už dlhšie obdobie, špeciálne tematické číslo 2/2022 vzniklo s cieľom poukázať na obojstranné prepojenie duševného zdravia a rizikového správania. Vychádza v mimoriadne zvýšenom náklade 1 320 kusov vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie a bude distribuované aj odborníkom poskytujúcim starostlivosť o duševné zdravie. Okrem titulkových tém sa v časopise nachádzajú články aj o tom, ako sa menia schopnosti riadiť motorové vozidlo pri intoxikácii alkoholom a pod vplyvom alkoholu a málo publikované témy, ako je vzťah vývinovej jazykovej poruchy a duševného zdravia, vplyv pozitívnych a negatívnych dôsledkov rolového stresu na riziká užívania niektorých liečiv vo vyššom veku, mladí ľudia a extrémizmus na Slovensku alebo ochrana detí pred nebezpečnými spoločenstvami.

SOCIÁLNA PREVENCIA 2/2022

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE – DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 • Manažment psychiatrického pacienta s rizikovým správaním
  Ľubomíra Izáková
 • Pobyt v inštitúcii ako odľahčovacia služba
  Albín Škoviera
 • Nepriaznivé zážitky v detstve a užívanie alkoholu v dospelosti
  Natalia Kaščáková
 • Ako sa menia schopnosti viesťmotorové vozidlo pri intoxikácii alkoholom a pod vplyvom alkoholu
  Karel Nešpor
 • Vývinová jazyková porucha a duševné zdravie
  Svetlana Kapalková
 • Pozitívne a negatívne dôsledky rolového stresu na človeka v súčasnosti
  Andrea Baranovská, Eva Klimová
 • Mladí ľudia a extrémizmus na Slovensku
  Elena Gallová Kriglerová, Alena Holka Chudžíková
 • Os spájajúca mozog a črevo. Črevný mikrobióm a psychika
  Ladislav Kužela
 • Terminológia, klasifikácia a základné charakteristiky workoholizmu
  Jozef Benkovič
 • Poruchy príjmu potravy – možnosti liečby a rizikové faktory
  František David Krch
 • Riziká užívania niektorých liečiv vo vyššom veku
  Miroslava Snopková
 • Bezplatné dlhové poradenstvo ako sociálna služba štátu
  Peter Daniel, Eva Klimová
 • Prevencia v oblasti duchovného života
  Jitka Schlichtsová
 • Ochrana detí pred nebezpečnými Spoločenstvami
  Katarína Bartal
 • Školský psychológ a duševné zdravie
  Marta Valihorová, Lucia Košťálová, Mária Paľová
 • Duševné zdravie a závislosti
  Ingrid Hupková
Predplatné časopisu Sociálna prevencia na rok 2023

Tento článok bol zverejnený 21. 12. 2022 a naposledy aktualizovaný 2. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.