Úvod » Aktuality » Projekt My Street Films sa vracia na Slovensko

Projekt My Street Films sa vracia na Slovensko

Jeho cieľom je prepájať ľudí so záujmom o dokumentárnu tvorbu s výraznými autorskými osobnosťami slovenskej kinematografie v úlohe lektorov.

Jeho cieľom je prepájať ľudí so záujmom o dokumentárnu tvorbu s výraznými autorskými osobnosťami slovenskej kinematografie v úlohe lektorov.

Každý ročník sa začína otvorenou výzvou na prihlasovanie námetov, z ktorých sa vyberie približne osem najzaujímavejších. Autori a autorky týchto námetov získajú možnosť rozvinúť ich a realizovať do podoby vlastného krátkeho filmu pod inšpirujúcim lektorským vedením na sérii workshopov, venovaných literárnej príprave, réžii a strihu s dôrazom na dramaturgickú výstavbu filmu. Na konci projektu budú verejnosti predstavené výsledné filmy, tie najlepšie získajú ocenenie My Street Films SK Award.

Zmyslom projektu je tiež scitlivovať účastníkov a účastníčky, podnecovať ich záujem o prostredie, v ktorom žijeme – nech už je ním konkrétna ulica, obec či mesto. Obzvlášť vítané sú preto námety, ktoré sa dotýkajú tém životného prostredia, problémov súčasného života v meste i na vidieku, lokálnej histórie a aktivizmu. Tematické vymedzenie projektu je však voľné, projekt je otvorený aj iným polohám dokumentaristiky – portrétom, denníkovým filmom či experimentom.

Projekt My Street Films SK vyhlásil nový ročník a spolu s ním výzvu na prihlasovanie námetov. Zúčastniť sa na ňom môže každý, kto v sebe nosí nápad alebo silnú tému a rád by si vyskúšal jej spracovanie prostriedkami dokumentárneho filmu.

Námet a motivačný list – oboje v rozsahu jednej normostrany – je možné prihlásiť prostredníctvom online formulára najneskôr do 20. marca 2022.

Podrobnejšie informácie sú na webe projektu.

Tento článok bol zverejnený 2. 3. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.