Úvod » Aktuality » Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

obrázok #radostztvorivosti

Názov projektu: Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre  │ Digital environment – a stimulus to increase expertise and change in culture
Prijímateľ: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1
Začiatok projektu: 01. 01. 2022
Celkové trvanie projektu: 18 mesiacov
Koniec projektu: 30. 06. 2023
Výška poskytnutého grantu: 19.460,00 EUR

Cieľom nášho projektu je (1) zvýšiť kompetencie pracovníkov vďaka získaným informáciám z medzinárodného prostredia so zameraním na vzdelávanie a osvetu v digitálnom prostredí (pracovníci sa zúčastnia na mobilitách a prinesú nové nápady, zatraktívnenie kultúry a nové metódy vzdelávania, reagovanie na zmeny, riešenie prichádzajúcich problémov, flexibilné myslenie a pod.), (2) zlepšiť schopnosť vnímať zmeny pozitívne a pripravovať projekty aj v medzinárodnom kontexte (organizácia sa začína zapájať do nových medzinárodných projektov a potrebuje aplikovať spôsoby projektového a maticového riadenia), (3) naučiť sa ovládať nástroje, ktoré nám pomôžu rýchlejšie a flexibilnejšie získavať spätnú väzbu o trhu práce a požiadavkách na vzdelávanie v kultúre, pochopiť novovznikajúce pracovné pozície a prispôsobiť sa ich potrebám, (4) zlepšiť schopnosť odovzdávať svoje poznatky cieľovým skupinám, s ktorými pracujeme a ktoré majú špecifické potreby.

Zamestnanci NOC sa vďaka projektu zúčastnia na viacerých mobilitách – 6 kurzov a 5 job-shadowing aktivít.

Tento článok bol zverejnený 2. 3. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.