Národné osvetové centrum vypracovalo štúdiu uskutočniteľnosti Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia v zmysle dopytovej výzvy  Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Dokumenty štúdie: štúdia NOC (archív zip)

Dňa 25.2.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom  súboru pripomienkovy formular verejne pripomienkovanie.xlsx

Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu:  tatiana.siskova@nocka.sk  do 2.3.2019  17:00 hod.