Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Pozvánka na tréning: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry

Pozvánka na tréning: Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry

(Zdroj: Pixabay)

Pozývame vás na tréning, ktorého zameranie a vybrané metodické postupy budú orientované na prax a rýchlu využiteľnosť v práci účastníkov. Tréning  bude  vedený interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov.

Tematické zameranie  a ciele tréningu:

  • Zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov reagovať na emocionálne podnety v pracovných vzťahoch.
  • Zdokonaliť sa v schopnosti rozumieť druhým ľuďom.
  • Naučiť sa jasne a pre druhých prijateľným spôsobom vyjadrovať svoje emócie.
  • Zdokonaliť sa v komunikácii s problémovými a konfliktnými ľuďmi.
  • Porozumieť sebamotivácii a vedieť s ňou pracovať.

Termín : 22.5.2019

Miesto: Zariadenie MK SR, Biela ul., Bratislava

Kontakt: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., ingrid.hupkova@nocka.sk, Mgr. Lucia Grešková, PhD., lucia.greskova@culture.gov.sk

Lektorka Mgr. Mária Tóthová Šimčáková sa práci s dospelými a deťmi  venuje už 27 rokov. Je členkou Rady pre reklamu ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti, mládež, ale aj dospelých, vedie tiež internetové poradne.

Tréning je organizovaný Národným osvetovým centrom v spolupráci s Cirkevným odborom MK SR a je bezplatný.

Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov (25) sa prosím zaregistrujte najneskôr do 10. 5. 2019 prostredníctvom formulára :

https://goo.gl/forms/ydNFj0lt1wpiqkvr2

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Tento článok bol zverejnený 27. 2. 2019 a naposledy aktualizovaný 12. 3. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.