(Zdroj: Peter Zákuťanský)

Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. si 20. februára 2019 pri príležitosti jeho životného jubilea prevzal z rúk generálneho riaditeľa NOC Michala Bartóka cenu Národného osvetového centra Pocta NOC za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú činnosť v oblasti zborového spevu a inštrumentálnej hudby.
Pavol Tužinský patrí k dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra. Je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych postupových súťažiach a lektorom dirigentských kurzov organizovaných NOC, predsedom poradného zboru NOC pre inštrumentálnu hudbu a členom poradného zboru NOC pre zborový spev. Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici.