Úvod » Aktuality » Vzdelávanie: Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Vzdelávanie: Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na prevencii závislostí 20240621 web
Pozvánka na vzdelávanie zástupcov kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a praktických realizátorov sociálnej prevencie. Tematické zameranie: Látkové a nelátkové závislosti a ich prepojenosť s rizikovým správaním mládeže.

Národné osvetové centrum v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici pripravilo pre záujemcov projekt vzdelávania Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí, ktoré je určené pracovníkom kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk ako aj  iným odborným pracovníkom v sociálnej prevencii.

Podujatie bude prebiehať interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie tréningu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov.

Tematické zameranie: Látkové a nelátkové závislosti a ich prepojenosť s rizikovým správaním mládeže.

Termín konania:21. júna 2024 od 7:30 do 15:00 hod.
Forma konania:Prezenčné vzdelávanie
Miesto konania:Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Limitovaný počet účastníkov:25 osôb
Registrácia:www.nocka.sk/registracia
Účastnícky poplatok:10 €/osoba

Registráciu je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť do 17. júna 2024 alebo do naplnenia kapacity.

Kontaktná osoba podujatia: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: 0918 817 130

Participácia na prevencii závislostí 20240621 program.pdf

Tento článok bol zverejnený 27. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.