Úvod » Aktuality » Oddychovka 2024 – výsledky

Oddychovka 2024 – výsledky

Oddychovka 2024 web-titulka
Celoštátne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka 2024 sa konalo 24. – 26. mája 2024 v Lednických Rovniach a Púchove.

Kategória: malé dychové hudby

Bronzové pásmo:

 • DH Sviťanka, Svit – umelecký vedúci: Miroslav Dubiel

Strieborné pásmo:

 • DH Predmierčanka, Predmier – umelecký vedúci: Peter Bajza
 • DH Vychodňare, Humenné – umeleckí vedúci: Ján Bidovský a Ján Hažinčák
 • DH Šintavanka, Šintava – umelecý vedúci: Peter Šoňa

Zlaté pásmo:

 • DH Minciar, Kremnica – umelecký vedúci: Stanislav Šumichrast

Zlaté pásmo cum laude:

 • DH Fatranka, Žilina – umelecký vedúci: Martin Oboňa
 • DH Kolárovičanka, Kolárovice – umelecký vedúci: Štefan Bulík

Majster Slovenska:

 • DH Kolárovičanka, Kolárovice – umelecký vedúci: Štefan Bulík

Špeciálne ceny:

 • Cena poroty Ľubomírovi Čubanovi a DH Sviťanka za propagáciu a zachovávanie tradícií dychovej hudby vo východoslovenskom regióne
 • Cena poroty Veronike Hôreckej z DH Kolárovičanka za pozoruhodný spevácky výkon
 • Cena poroty Zuzana Oboňovej z DH Fatranka za pozoruhodný spevácky výkon
 • Cena poroty bratom Kučerovcom (Martinovi a Jozefovi) z DH Kolárovičanka za najlepší sólový inštruentálny výkon
 • Cena poroty DH Kolárovičanka za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby
 • Zvláštna cena poroty hráčom na klariety z DH Predmierčanka za pozoruhodný výkon
 • Cena poroty DH Fatranka za dramaturgiu súťažného repertoáru
 • Cena poroty Jánovi Bidovskému z DH Vychodňare za úpravy východoslovenských ľudových piesní

Kategória: detské dychové hudby

Bronzové pásmo:

 • Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište – umelecký vedúci: Vratislav Skaličan

Strieborné pásmo:

 • Detský dychový orchester Rosička z Bánova pri ZUŠ v Šuranoch, Šurany – umelecký vedúci: Jozef Kozár
 • Dychový orchester ZUŠ v Brezne, Brezno – umelecký vedúci: Marián Švoňava
 • Detský dychový orchester Istropolitanček, Bratislava – umelecký vedúci: Vladimír Dianiška

Zlaté pásmo:

 • Detský dychový orchester Maguranka Junior, Bojnice – umelecký vedúci: Jozef Baláž
 • Dychový orchester Nitra (DON) pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra – umelecký vedúci: Lukáš Považan

Majster Slovenska:

 • Dychový orchester Nitra (DON) pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra – umelecký vedúci: Lukáš Považan

Špeciálne ceny:

 • Cena poroty pre Lukáša Považana za vynikajúce, nápadité aranžmány
 • Cena poroty pre Hanu Hvozdíkovú z DON za sólový interpretačný výkon na flaute
 • Cena poroty Maguranke Junior za predvedenie povinnej skladby
 • Uznanie poroty Vratislavovi Skaličanovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne
 • Uznanie poroty Jozefovi Kozárovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne
 • Uznanie poroty Jozefovi Balážovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne
 • Cena Hudobného fondu pre Istropolitanček za interpretáciu skladby slovenského autora: Eugen Suchoň/arr. Adam Hudec – Pochod pezinského športového klubu

Kategória: veľké dychové orchestre

Strieborné pásmo:

 • Dychový orchester a mažoretky, Nová Dubnica – umelecký vedúci: Pavol Šveda

Zlaté pásmo:

 • Dychový orchester mladých mesta Košice – umelecký vedúci: Peter Schürger

Zlaté pásmo cum laude:

 • Mládežnícky veľký dychový orchester Istropolis Concert Band, Bratislava – umelecký vedúci: Roman Maďar

Majster Slovenska:

 • Mládežnícky veľký dychový orchester Istropolis Concert Band, Bratislava – umelecký vedúci: Roman Maďar

Špeciálne ceny:

 • Cena poroty pre Romana Maďara za dirigentský výkon
 • Uznanie poroty Petrovi Schürgerovi za dlhoročné zachovávanie tradície dychovej hudby vo svojom regióne

Celoštátne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka 2024 sa konalo 24. – 26. mája 2024 v Lednických Rovniach a Púchove.

Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby Oddychovka je Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi sú Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú: Trenčiansky samosprávny kraj, obec Lednické Rovne, RONA, a. s., Lednické Rovne, mesto Púchov, Púchovská kultúra, s. r. o., Združenie dychových hudieb Slovenska a Hudobný fond.

Tento článok bol zverejnený 27. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.