Úvod » Aktuality » Seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Odborný seminár Prevencia vybraných sociálno-patologických javov 20240412
Seminár sa sústredí na témy: vplyv chronického stresu na zdravie, psychohygiena v pomáhajúcich profesiách, násilie páchané na ženách, formy podpory abstinencie.

NOC v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom v Galante vás pozýva na odborný seminár z oblasti prevencie sociálnopatologických javov, ktorý sa uskutoční 12. apríla 2024 v Galante. S lektorkami a lektormi sa porozprávame o tom, ako chronický stres vplýva na naše zdravie, aké formy psychohygieny by mali voliť profesionáli v pomáhajúcich profesiách, o téme násilia páchaného na ženách, ale aj o rôznych formách podpory abstinencie.

Termín konania:12. apríla 2024 od 08:30 do 15:30
Forma konania:prezenčne
Miesto konania:zasadacia miestnosť Galantského osvetového strediska
v Galante, Bratislavská 1458/71, Galanta
Limitovaný počet účastníkov:40 osôb
Registrácia:www.nocka.sk/registracia
Účastnícky poplatok:15 €/osoba

Registráciu je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť do 8. apríla 2024 alebo do naplnenia kapacity. Registrovaným účastníkom bude zaslaný e-mail s organizačnými pokynmi.
 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť po registrácii do 8. apríla 2024.

Kontakt: PhDr. Mgr. Ingrid Hupková, PhD.; ingrid.hupkova@nocka.sk; +421 2/204 71 226; +421 918 817 130.

Organizátor: Národné osvetové centrum v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom v Galante

Odborný seminár Prevencia vybraných sociálno-patologických javov 20240412 program

Tento článok bol zverejnený 21. 2. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.