Úvod » Aktuality » TVOR•BA 2024: Seminár Cesta k detskému prednesu

TVOR•BA 2024: Seminár Cesta k detskému prednesu

TVORBA 2024 vizuál
Pozývame vás na bezplatný seminár umeleckého prednesu určený pre pedagógov slovenského jazyka, organizovaný v rámci multižánrového festivalu tvorivosti TVOR•BA 2024.

Pozývame vás na seminár umeleckého prednesu Cesta k detskému prednesu určený pre pedagógov slovenského jazyka. Seminárom rozdeleným na dve časti – prezentáciu a workshop – nás prevedie lektorka Mgr. Eliška Sadíleková. Seminár sa uskutoční 14. marca 2024 v rámci V. ročníka multižánrového festivalu tvorivosti TVOR•BA.

Na seminári budeme hľadať odpovede na otázky:

  • aký je zmysel umeleckého prednesu v súčasnosti,
  • aké osobnostné predpoklady by mal mať recitátor a ako ich u neho rozvíjať,
  • ako viesť deti k vnímaniu literárneho diela ako otvoreného systému, do ktorého môžu vstupovať a dotvárať si ho,
  • ako svoju predstavu prostredníctvom tvorby výrazu preniesť na poslucháčov,
  • ako dramaturgicky upraviť text, ako komponovať montáž,
  • ako poskytnúť recitátorom spätnú väzbu na súťažiach s využitím kritérií hodnotenia umeleckého prednesu.

Lektorka:

Mgr. Eliška Sadíleková sa vyše 30 rokov venuje práci s recitátormi, v Osvetovom ústave v Bratislave (akt. NOC) ako odborná pracovníčka organizovala celoštátne prehliadky v oblasti umeleckého prednesu a amatérskeho divadla. Je lektorkou mnohých vzdelávacích podujatí pre recitátorov aj pedagógov, členkou odborných porôt všetkých stupňov súťaží v umeleckom prednese a poradného zboru pre umelecký prednes pri Národnom osvetovom centre. Na základných školách približuje deťom literatúru prostredníctvom výtvarno-dramatickej hry a inscenovaného čítania a v rámci neziskovej organizácie Osmijanko pripravuje tvorivé aktivity na podporu čítania detí.

Eliška Sadíleková
Program:08:30 – 09:00 prezentácia
09:00 – 15:00 workshop
Termín konania:14. 3. 2024
Miesto konania:V-klub – Malá sála, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
Limitovaný počet účastníkov:15 osôb
Registrácia:www.nocka.sk/registracia

Seminár je bezplatný.

Registráciu je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť do 8. marca 2024 alebo do naplnenia kapacity. Registrovaným účastníkom bude zaslaný e-mail s organizačnými pokynmi.

Organizátor: Národné osvetové centrum

Tento článok bol zverejnený 20. 2. 2024 a naposledy aktualizovaný 22. 2. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.