Registrácia: https://forms.gle/CTeXtspspDPjCRK17

Registrovaným účastníkom bude zaslaný online MS TEAMS link dňa 24. 3. 2021.