Registrácia: https://forms.gle/Jvdvq6oPCbgmaKYd6

Z dôvodu naplnenia kapacít bola registrácia ukončená!