Registrácia: https://forms.gle/Jvdvq6oPCbgmaKYd6

Z dôvodu naplnenia kapacít bola registrácia ukončená!

Prezentácie lektorov:

Nina Benova – prezentacia

Adela Penesova – prezentacia 

Zdenek Vojtisek – prezentacia