Úvod » Aktuality » Ponuka na stáž – Kancelária generálneho riaditeľa

Ponuka na stáž – Kancelária generálneho riaditeľa

NOC: Radosť z tvorivosti
Ponúkame flexibilné miesta pre stážistov, ktoré sú pod dohľadom tvorivého kolektívu profesionálov z oblasti kultúry.

Miesto práce:
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava / práca z domu

Termín nástupu:
nástup a potvrdenia o stáži vieme prispôsobiť podľa dohody

Mzdové podmienky:
neplatená stáž / dohoda / odmena

Národné osvetové centrum ponúka flexibilné miesta pre stážistov, ktoré sú pod dohľadom tvorivého kolektívu profesionálov z oblasti kultúry. Výhodou tejto pracovnej ponuky je zabezpečenie odovzdania skúseností, priestor pre realizáciu a následná možnosť dlhodobej spolupráce na dohodu, polovičný či úplný pracovný pomer. Flexibilitou stáže ponúka Národné osvetové centrum možnosť pracovať efektívne a prispôsobiť si pracovnú dobu podľa potrieb stážistov, či už to trvanie alebo spôsob práce. Stážista získa osvedčenie o absolvovaní stáže a referencie, skúsenosti s prácou vo verejnej správe, možnosť participovať na projektoch a cieľoch Národného osvetového centra.

Stážista/ti pre komunikáciu s verejnosťou

Samostatne, odborne tvorí, koriguje a upravuje textové podklady z hľadiska ich jazykovej a gramatickej správnosti, čistoty, terminológie a štylistiky, koncepčne a metodicky usmerňuje a rediguje redakčný obsah s cieľom rozvoja záujmovej činnosti a tvorby.

Opis pracovnej činnosti:

 • tvorí obsahovú stránku zverených redakčných námetov,
 • tvorí a pripravuje správy, reportáže, komentáre, interview, PR články a pod.,
 • rediguje články a konzultuje s autormi textu,
 • samostatne kontroluje a posudzuje odbornú jazykovú úroveň publikovaných materiálov a redakčných článkov NOC v tlačenej a/alebo digitálnej forme,
 • vykonáva jazykové korektúry pridelených odborných materiálov a dokumentov NOC (napr. oficiálne listy, pozvánky, žiadosti, správy, odborné stanoviská NOC),
 • zhromažďuje, triedi a overuje informácie,
 • spracováva čitateľsky, divácky a poslucháčsky zaujímavé témy,
 • spolupracuje na príprave príspevkov na sociálne siete a promo portály,
 • dodržuje plán redakčných výstupov a marketingových promo aktivít,
 • pracuje vo wordpresse na úrovni editora/autora,
 • komunikuje plynulo po anglicky na úrovni B1/B2,
 • komunikuje s tretími stranami (externí spolupracovníci, PR agentúry, média).

Kontakt: timea.antalova@nocka.sk

Stážista/ti – webový správca a programátor junior

V spolupráci s webovým správcom a programátorom vyvíja, optimalizuje a analyzuje webové aplikácie a internetové stránky s cieľom podporiť automatizáciu / digitalizáciu pri rozvoji záujmovej činnosti a tvorby.

Opis pracovnej činnosti:

 • denná aktualizácia obsahu portálov NOC (nocka.sk, mojeumenie.sk, v-klub.sk, scenickazatva.eu, tvor-ba.sk) z dodaných autorských a interných článkov: úprava textov, výber a spracovanie obrazového materiálu,
 • publikovanie článkov prostredníctvom redakčného systému WordPress,
 • realizácia opatrení na zvýšenie SEO a návštevnosti internetových portálov NOC,
 • analýza a návrh opatrení na úpravy UX/UI portálov.

Kontakt: timea.antalova@nocka.sk

Stážista/ti – administratívny pracovník na projektoch kancelárie generálneho riaditeľa

Spolupracuje na personálnych zmenách, smerniciach a projektoch kancelárie generálneho riaditeľa s cieľom efektívneho zadeľovania práce zamestnancov a zlepšovania systémových nastavení personálnych zložiek organizácie v súlade s platnou legislatívou.

Opis pracovnej činnosti:

 • zabezpečuje administratívnu podporu personalistke a vedúcej kancelárie generálneho riaditeľa,
 • podieľa sa na realizácii zmien, smerníc, evidencie a iných náležitostí,
 • zapája sa do kontroly dodržiavania povinností zamestnancov,
 • samostatne spracováva štatistické dáta a následne ich pripravuje na požadovaný výstup, – proaktívne vyhľadáva možnosti a voľnočasových aktivít zamestnancov v rámci projektu Zdravá NOCka a neskôr sa podieľa na ich realizácii.

Kontakt: timea.antalova@nocka.sk

Tento článok bol zverejnený 17. 1. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.