Úvod » Aktuality » Workshop: Nárast miery sebapoškodzovania a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže

Workshop: Nárast miery sebapoškodzovania a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže

Workshop: Nárast miery sebapoškodzovania a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže
Pozývame vás na workshop z oblasti sociálnej prevencie. Okrem zaujímavých teoretických a praktických poznatkov je pre vás pripravená aj komentovaná prehliadka SNG.

Prvá časť workshopu ozrejmí definíciu sebapoškodzovania, jeho príčiny a motivácie k zámernému sebapoškodzovaniu, vzťah psychických porúch a sebapoškodzovania, s dôrazom na prežívanie úzkosti.

Druhá časť workshopu bude venovaná problematike úzkosti, poskytne prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich úzkostných porúch u detí a mládeže v školskom veku.

Workshop napomôže osvojeniu si teoretických východísk kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) a KBT modelu vzniku zámerného sebapoškodzovania, úzkosti a ich udržovania. Priblíži možnosti odbornej pomoci vychádzajúcej z kognitívno-behaviorálnych prístupov a predstaví prehľad techník, ktoré sa ku KBT zaraďujú a sú vhodné pre všetkých pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s úzkostnými a sebapoškodzujúcimi sa žiakmi (najmä pedagógovia, psychológovia, terapeuti a iní).

Poskytne odporúčania, ako predchádzať maladaptívnemu správaniu a prežívaniu nepríjemných emócií.

Interaktívna časť je venovaná kazuistikám a diskusii.

Lektorka:

PhDr. Nora Gavendová je špeciálna pedagogička, psychoterapeutka, supervízorka a akreditovaná lektorka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pôsobí na škole pri Psychiatrickej nemocnici v Opave, ktorá slúži predovšetkým žiakom hospitalizovaným na detskom oddelení Psychiatrickej nemocnice a externe pracovala takmer 10 rokov na linke dôvery. Akcent jej terapeutickej práce je kladený na uplatňovanie kognitívno-behaviorálnych intervencií v terapeutickej a pedagogickej práci a vo výchovnom pôsobení.

Termín konania: 7. 3. 2024
Miesto konania: Slovenská národná galéria – seminárna miestnosť, Riečna 1, Bratislava
Časový rozsah: 7 hodín

Prihlasovanie: nocka.sk/registracia

Registráciu je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť do 1. marca 2024 alebo do naplnenia kapacity. Registrovaným účastníkom bude zaslaný e-mail s organizačnými pokynmi.

Organizátor: Národné osvetové centrum

Workshop: Nárast miery sebapoškodzovania a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže

Tento článok bol zverejnený 30. 1. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.