Úvod » Aktuality » Ako rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline prostredí

Ako rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline prostredí

Ako rozpoznať bezpečné spoločenstvo - img
Metodicko-informačná príručka určená najmä na priamu preventívnu činnosť zameranú na deti staršieho školského veku a mládež.

Národné osvetové centrum, v spolupráci s Cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR a Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pripravilo metodicko-informačnú príručku s názvom „Ako rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline prostredí“.

V súčasnej dobe sa zvyšuje počet a aktivity tzv. manipulatívnych svetonázorových a spirituálnych spoločenstiev, ktoré sa prezentujú nielen v reálnom svete, ale aj online. Informovanosť verejnosti o týchto skupinách je stále veľmi nízka. Navyše v podmienkach SR takto špecificky zameraná metodicko-informačná príručka doposiaľ neexistovala. Cieľom príručky je poukázať na rozdiely medzi bezpečnými a nebezpečnými spoločenstvami a definovať ich charakteristické znaky, na základe ktorých možno spoločenstvá kriticky posudzovať a rozlišovať ich. Metodicko-informačná príručka taktiež obsahuje niekoľko priamych preventívnych techník a aktivít, ktoré pomáhajú rozvíjať vedomosti a pozitívne ovplyvňovať postoje detí a tínedžerov, s cieľom obmedziť rizikové správanie a jeho škodlivé následky.

Príručka je určená najmä na priamu preventívnu činnosť zameranú na deti staršieho školského veku a mládež. Užitočná môže byť pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o problematiku podozrivých spoločenstiev, so zámerom zorientovať sa v tejto špecifickej oblasti. Adresátmi môžu byť nielen mladí ľudia a ich rodičia, ale predovšetkým je určená pre pedagógov a ľudí v pomáhajúcich profesiách (učitelia, vychovávatelia, psychológovia, lektori mimoškolského záujmového vzdelávania, animátori voľného času, kultúrno-výchovní pracovníci, sociálni a terénni pracovníci,  pracovníci cirkvi a náboženských spoločností).

Metodicko-informačná príručka online: www.nocka.sk/ako-rozpoznat-bezpecne-spolocenstvo

Tento článok bol zverejnený 11. 1. 2024 a naposledy aktualizovaný 21. 2. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.