Úvod » Aktuality » Muzičky a malí tanečníci 2022

Muzičky a malí tanečníci 2022

V dňoch 24. – 30. júla 2022 sa v rekreačnom stredisku Drieňok na Teplom Vrchu pri Rimavskej Sobote uskutoční tvorivá dielňa Muzičky a Malí tanečníci 2022, ktorej hlavnými organizátormi sú Národné osvetové centrum v Bratislave a OZ Rodon z Klenovca v spolupráci s GMOS v Rimavskej Sobote.

Cieľom tvorivej dielne je rozvíjať u detí zručnosti všeobecnej múzickej výchovy a interpretácie tradičných foriem ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení, v akom existovalo a rozvíjalo sa v tradičnom prostredí.

Pod vedením skúsených tanečných a hudobných pedagógov budú mať dvadsiati malí tanečníci a takmer tridsiatka mladých hudobníkov možnosť osvojiť si štýlovú improvizačnú interpretáciu tanečných typov z Abova a Podpoľania a mladí muzikanti si osvoja zručnosť hudobnej interpretácie piesní viazaných k typom tancov z týchto tanečných oblastí.

Záverečné vystúpenie, na ktorom sa deti predstavia svojou improvizačnou interpretáciou vyučovaných tancov i hudby, sa uskutoční v sobotu 30. 7. 2022 o 11.00 hod. Pre pedagógov a vedúcich tanečných kolektívov a detských ľudových hudieb ponúkame možnosť zúčastniť sa na nácvikoch a osvojiť si metodické postupy výučby ľudového tanca a hudby.

Súčasťou tvorivých dielní bude návšteva múzea, výlety do prírody a mnohé animačné aktivity s cieľom nadväzovať priateľstvá a vytvárať komunitu mladých priaznivcov našej tradičnej kultúry.

Tento článok bol zverejnený 21. 7. 2022 a naposledy aktualizovaný 18. 8. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.