Úvod » Aktuality » VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

V dňoch 1. – 3. júla 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA.

Tento ročník bol špecifický tým, že miestom konania nebola, ako to už tradične býva, obec Habovka. Súťaž sa výnimočne presunula do Východnej, kde sa stala súčasťou Folklórneho festivalu Východná. Cieľom bolo „nakopnúť“ a motivovať najmladšiu generáciu folklórneho hnutia na Slovensku. Po dlhej pauze v súvislosti s pandémiou sa organizátori postarali o pridanú hodnotu tohtoročnej Vidiečanovej Habovky, ktorou bola možnosť prezentovať sa okrem súťažných vystúpení v programe Folklórneho festivalu Východná na malej scéne.

Súťažné vystúpenia prebiehali v Evanjelickom dome v obci Východná. Ako prví sa v piatok predstavili súťažiaci z kategórií spevácke skupiny a ľudové hudby. V sobotu, v druhom bloku súťaže pokračovali interpreti z kategórií sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Súčasťou nedeľného programu bol hodnotiaci seminár za účasti odbornej poroty, slávnostný sprievod obcou, ktorý sa ukončil v areáli amfiteátra, a odovzdanie diplomov všetkým účinkujúcim. Vyhlasovanie laureátov súťaže sa uskutočnilo v rámci galaprogramu Folklórneho festivalu Východná.


LAUREÁTI

Kategória ľudové hudby

Goralská muzika bratov Brnušákovcov (Suchá Hora)

Spevácke skupiny

Chlapčenská spevácka skupina DFS Viganček (Košice)

Sólisti speváci

Anna Kukučiková

Sólisti inštrumentalisti

Juraj Belko


ŠPECIÁLNE CENY

Sólisti inštrumentalisti

Samuel Klabník – Cena za uchovávanie hudobnej tradície a štýlový prednes

Sólisti speváci

Eva Kyzúrová – Cena za uchovávanie hudobnej tradície a štýlový prednes

Barbora Palková – Cena za uchovávanie hudobnej tradície a štýlový prednes

Nina Maniaková – za mimoriadny interpretačný výkon


SÚŤAŽIACI

Kategória ľudové hudby

DĽH Vienok, DĽH Hučava, DĽH Malý Vtáčnik – prípravka, DĽH Malý Vtáčnik, DĽH Oriešok, DĽH Makovička, DĽH Kamarádzi z Kútu, DĽH Máňanská muzička

Spevácke skupiny

DSS Čunovský kŕdeľ, DSS Lastovičky, CHSS Malý Vtáčnik, DSS Malý Vtáčnik, SS DFS Radosť, CHSS DFS Viganček, DSS DFS Oriešok, SS DFS Lúčik, SS DFS Goral, DSS Kicorka, DSS DFS Makovička, DSS Spjevule, SS ZUŠ Rosinského

Sólisti speváci

Lenka Zemanovičová, Samuel Rusnák a Veronika Michelčíková, František Kmeť, Eva Kizúrová, Matúš Masáryk, Margaréta Anna Richter, Matúš Marčišovský, Nina Maniaková, Eliška Vnenčáková, Natália Lettrichová, Gabriela Bednárová a Lucia Novotná, Ľudmila Lukáčová, Timea Ondisová, Scarlett Chromeková

Sólisti inštrumentalisti

Milan Gabera, Adrián Feješ, Andrej Matúš, Antónia Mária Gernátová, Sofia Grigová, Paulína Chudáčiková


ODBORNÁ POROTA

Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

PadDr. Anna Derevjaníková, PhD.

Mgr. Peter Obuch, PhD.

Mgr. Michal Noga


Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Laureátom, oceneným a všetkým súťažiacim interpretom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu Vidiečanovu Habovku v Habovke.

FOTO: CVČ Žilina

Tento článok bol zverejnený 21. 7. 2022 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.