Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Aktuálne problémy v miestnej a regionálnej kultúre

Aktuálne problémy v miestnej a regionálnej kultúre

Cieľom publikácie je mapovať a sumarizovať aktuálne problémy dotýkajúce sa miestnej a regionálnej kultúry ako celku i jej jednotlivých častí. Snahou NOC je poukázať na súčasný stav v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a hľadať východiská jej rozvoja. Prostredníctvom príspevkov metodického a inšpiratívneho charakteru poskytnúť realizátorom kultúrnych aktivít v mestách a regiónoch podnety, návody a konkrétne kroky na jej skvalitnenie. Publikácia je určená pracovníkom štátnych a samosprávnych orgánov, organizácií tretieho sektora a ostatným záujemcom, ktorí participujú na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry alebo sa ich daná problematika dotýka.

Autori:  Kolektív autorov
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2002

Cena: 1,66 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.